ניסויים קלינים

העמדנו את ToothWave לתהליך מחקרי מקיף, שכלל סדרת ניסויי מעבדה ו 5 מחקרים קליניים. כל המחקרים אישרו את הבטיחות ואת היעילות של ToothWave.

הוכח קלינית:
ToothWave מפחיתה אבנית ודלקת חניכיים

לסיכום, מברשת השיניים החדשנית ToothWave הביאה להפחתה מובהקת סטטיסטית ברובד חיידקי השיניים (פלאק), באבנית, ובדלקות ודימומי חניכיים בהשוואה למברשת שיניים חשמלית קונבנציונאלית.

איור 5: מדד האבנית (VMI) פחת בקבוצת הטיפול וגדל בקבוצת הביקורת בשלב הבדיקה של המחקר (* p=0.009; **p=0.05)

איור 3: דלקות חניכיים (MGI) פחתו משמעותית בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת לאחר 4 ו -6 שבועות של צחצוח (* p=0.001, **p=0.003).

ציטוטים ונתונים מתוך:

“בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשנית המשתמשת באנרגית RF להפחתת רובד חיידקים, אבנית ודלקות חניכיים”

American Journal of Dentistry, Vol. 33, No. 3, June, 2020
מאמר שפורסם ופתוח לציבור

 

הוכח קלינית: ToothWave מפחיתה אבנית ודלקת חניכיים

דיון

נדיר שצחצוח רגיל (בין אם במברשות שיניים ידניות או חשמליות) מצליח להסיר כתמים ומזהמים אחרים שנצמדו לפני השן. אולם, במחקר הנוכחי, הדגמנו כי מברשת השיניים ToothWave™ הביאה להפחתה משמעותית בכתמי שיניים ממקור חיצוני (אקסטרינזי) ולהבהרה משמעותי בגוון השיניים, כפי שנמדד על ידי מדדי ההלבנה LSI ו- VITA. השיפור במדדי היעילות נמצא גדול משמעותית בקבוצת ToothWave™ בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

דיון

מברשת השיניים ToothWaveTM הביאה להפחתה משמעותית בכתמי שיניים ממקור חיצוני, ולהלבנה משופרת (ומובהקת סטטיסטית) של גוון השיניים לאחר 6 שבועות של צחצוח. יתרונות אלה נמצאו עדיפים משמעותית בהשוואה למברשת החשמלית ששימשה בקבוצת הביקורת , והם מיוחסים לשימוש ב RF, הייחודי למברשת השיניים ToothWaveTM. 

דיון

נדיר שצחצוח רגיל (בין אם במברשות שיניים ידניות או חשמליות) מצליח להסיר כתמים ומזהמים אחרים שנצמדו לפני השן . אולם, במחקר הנוכחי, הדגמנו כי מברשת השיניים ToothWave™ הביאה להפחתה משמעותית בכתמי שיניים ממקור חיצוני (אקסטרינזי) ולהבהרה משמעותי בגוון השיניים, כפי שנמדד על ידי מדדי ההלבנה LSI ו- VITA. השיפור במדדי היעילות נמצא גדול משמעותית בקבוצת ToothWave™ בהשוואה לקבוצת הביקורת. 

דיון

מברשת השיניים ToothWaveTM הביאה להפחתה משמעותית בכתמי שיניים ממקור חיצוני, ולהלבנה משופרת (ומובהקת סטטיסטית) של גוון השיניים לאחר 6 שבועות של צחצוח. יתרונות אלה נמצאו עדיפים משמעותית בהשוואה למברשת החשמלית ששימשה בקבוצת הביקורת , והם מיוחסים לשימוש ב RF, הייחודי למברשת השיניים ToothWaveTM. 

איור 6: אינדקס Lobene לכתמים (LSI) נמוך משמעותית בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת לאחר 4 ו -6 שבועות של צחצוח (* p <0.001).

איור 7: מדדי גוון שיניים (המעידים על גוון בהיר יותר) נמדדו בקבוצת הטיפול בהשוואה לקבוצת הביקורת לאחר 4 ו -6 שבועות של צחצוח (* p = 0.07, ** p = 0.024), בשימוש מדריך Vita Bleached guide 3D Master scale.

ציטוטים ונתונים מתוך:

“בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשנית המשתמשת באנרגית RF להלבנת שיניים והפחתת כתמי שיניים”

Advances in Dentistry & Oral Health, Volume 12 Issue -3 March 2020
מאמר שפורסם ופתוח לציבור


המדע מאחורי טכנולוגיית DentalRF של ToothWave

ההטבות והשיפור בבריאות הפה ממחקר קליני אנושי זה מספקים ראיות חיוביות התומכות במנגנון ה- RF (גלי רדיו) כתכונה מועילה אשר מנוצלת באופן ייחודי על ידי מברשת השיניים החשמלית ToothWave.

אנו משערים כי על ידי שינוי המולקולות הטעונות סביב השן, הזרם החשמלי המתחלף מסוגל להפר את האיזון האלקטרו-כימי על פני השן ולהסיר חומרים (כגון אבנית, כתמים) אשר אחרת נקשרים בחוזקה לשכבת האמייל.

ציטוטים ונתונים מתוך:

“בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשנית המשתמשת באנרגית RF (גלי רדיו) להפחתת רובד חיידקים, אבנית ודלקת חניכיים”

American Journal of Dentistry, Vol. 33, No. 3, June, 2020
מאמר שפורסם פתוח לציבור

“בטיחות ויעילות של מברשת שיניים חדשנית המשתמשת באנרגית RF להלבנת שיניים והפחתת כתמי שיניים”

Advances in Dentistry & Oral Health, Volume 12 Issue -3 March 2020
מאמר שיצא לאור ופתוח לציבור

Add to cart