עדכון אחרון: 06/2021

מדיניות אחריות

מה מכסה האחריות?

בהתאם להגדרות ולתנאים בתעודת האחריות, חברת הום סקינוביישנס בע”מ מתחייבת כי תתקן או תחליף את המכשיר שאליו צמודה התעודה, במידה וניכרים במוצר פגמים מהותיים בגוף המוצר או בפעולתו, אשר נגרמו על ידי הום סקינוביישנס בע”מ.

מי זכאי להגנות המפורטות בתעודת אחריות?

רק הרוכש המקורי של המכשיר זכאי להגנות המפורטות בתעודת האחריות. חברת הום סקינוביישנס בע”מ עשויה לדרוש ממך להוכיח את היותך הרוכש המקורי של המכשיר באמצעות הצגה של הקבלה או החשבונית המקורית על רכישת המכשיר.

מהו משך תקופת הכיסוי של תעודת האחריות?

האחריות מכסה תביעות המוגשות ל- הום סקינוביישנס בע”מ בתוך שנה אחת (1) מיום הקנייה המקורית של המכשיר. תביעות שתוגשנה לאחר שנה אחת (1) מתאריך הרכישה אינן מכוסות. חברת הום סקינוביישנס בע”מ עשויה לדרוש ממך להוכיח את תאריך הרכישה באמצעות קבלה או חשבונית עליהן מצוין תאריך רכישת המכשיר. על תביעות הנוגעות למכשיר שתוקן או הוחלף להגיע אל הום סקינוביישנס בע”מ לפי המאוחר בין (א) שנה אחת (1) מיום שרכשת את המכשיר המקורי או (ב) תשעים (90) ימים מהתאריך בו מרכז השירות של הום סקינוביישנס בע”מ החזיר אליך את המכשיר המתוקן או המוחלף.

איך מקבלים שירות לאחריות?

על מנת לקבל שירות לאחריות, יש להיכנס אל עמוד צור קשר באתר www.silkn.co.il או אל להתקשר לשירות הטלפוני במספר: 1-700-700-309 לקבלת סיוע. עליך לקבל מספר אישור החזרת מוצר (RGA) וטופס אישור החזרת מוצר יישלח אליך, לפני משלוח המוצר אל הום סקינוביישנס בע”מ. כמו כן, יהיה עליך להסכים להוראות הום סקינוביישנס בע”מ בנוגע למשלוח ולחומרים החייבים להתלוות אל המכשיר (כגון קבלה המאשרת את מעמדך כרוכש המקורי ואת תאריך הרכישה, וטופס מלא של החזרת המוצר). מומלץ, להגנתך, לבטח את משלוח המכשיר אל הום סקינוביישנס בע”מ מפני שנזק שנגרם במהלך המשלוח אל הום סקינוביישנס בע”מ איננו מכוסה באחריות זו. כמו כן מומלץ לשלוח את המכשיר בדרך שניתן לעקוב אחריו, כדי להבטיח שהמכשיר אכן הגיע אל הום סקינוביישנס בע”מ

עלויות משלוח

ההוצאות על אריזה ומשלוח של המכשיר אל מרכז השירות המתאים של הום סקינוביישנס בע”מ חלות עליך. הום סקינוביישנס בע”מ תשלם את הוצאות האריזה והמשלוח בחזרה אליך, אך אם בקבלה, בבדיקה ומבחינה של המכשיר ע”י הום סקינוביישנס בע”מ תמצא הום סקינוביישנס בע”מ כי המכשיר אינו פגום פיסית או תפעולית, כי אז יחול עליך החיוב בתשלום הוצאות האריזה והמשלוח של המכשיר בחזרה אליך.

מה אינו מכוסה על ידי תעודת אחריות זו?

תעודת אחריות זו אינה מכסה נזק כתוצאה מתאונה, שימוש לא נכון (כולל שימוש שלא כמתואר בהנחיות למשתמש הנלוות למכשיר), שימוש לקוי, חוסר טיפול סביר, הוספת חלקים שלא סופקו יחד עם המכשיר, אבדן של חלקים, שימוש בחלפים בלתי מאושרים או חשיפת המכשיר לכל זרם חשמל שונה מן המצוין.* האחריות בטלה באם המכשיר טופל אצל כל מי שאינו מאושר על ידי מרכז השירות של הום סקינוביישנס בע”מ, ואין לסמוך על הום סקינוביישנס בע”מ בכל נזק שהוא תוצאה של תיקון שנעשה ע”י כל מי שאינו מאושר ע”י מרכז השירות של הום סקינוביישנס בע”מ.

מגבלות

ויתור – האחריות הניתנת במסמך זה מחליפה כל אחריות אחרת כולל האחריות המשתמעת למכירה ולהתאמה למטרת השימוש. אחריות זו היא היחידה והבלעדית לכל סוג של פגם במכשיר. הגבלות – בשום מקרה לא תחויב הום סקינוביישנס בע”מ באחריות לשום נזק עקיף, מיוחד, בר-עונשין, מדגמי, מקרי או מתמשך, (וכן, ללא הגבלה, נזקים מאבדן שימוש או חיוב עבור ציוד חלופי) ללא תלות בתיאוריה החוקית עליה מתבססת התביעה, גם במקרים בהם הום סקינוביישנס בע”מ יודעה בדבר האפשרות לנזקים כאלה. באם ההגנות העקרוניות הניתנות למטרה זו במסמך זה לא תעמדנה או באם תוחזק חברת הום סקינוביישנס בע”מ כאחראית לנזק על בסיס חוקי כלשהו, לא תעלה חבותה של הום סקינוביישנס בע”מ על מחירו של מכשיר בודד כפי שהיה ביום הרכישה שבגינה נתבעה. חלה עליך האחריות בכל סיכון וחבות עבור אבדן, נזק או חבלה לך ולרכושך ולאחרים ולרכושם הנובעים משימוש, אי שימוש או אי יכולת להשתמש במכשיר, פרט למקרה אשר נגרם ישירות כתוצאה מרשלנות של חברת הום סקינוביישנס בע”מ. כתב אחריות זה מעניק לך זכויות חוקיות מסוימות, ויתכן כי תהא זכאי גם לזכויות נוספות, המשתנות בין מדינה למדינה. ישנן מדינות אשר אינן מאפשרות הוצאה מן הכלל או הגבלה על נזקים מקריים או מתמשכים או על אחריות משתמעת, ולפיכך ייתכן כי הוויתורים וההגבלות אינם תקפים לגביך. * יש לקרוא בקפידה את הוראות השימוש המצורפות לכל מכשיר. **********************************
Add to cart